עשרת הדיברות של הרפואה הסינית העתיקה
ד"ר עתליה קונלי


אכול פחות – ולעס יותר
סע פחות – וצעד יותר
הפחת ביגוד – והתעמל יותר
דאג פחות – ועבוד קשה
בזבז פחות זמן – והמשך ללמוד
אמור פחות – והקשב יותר
כעס פחות – ועשה יותר
האשם פחות – ושרת אחרים
קח פחות – ותן יותר
ועוד...
העיקר,
הבריאות!!!