דע מנין באת ולאן אתה הולך
החיפוש אחר "הבריאות" כיום, הגיע לפרשת דרכים מעניינת ביותר, אך מבלבלת עוד יותר. קיימת הצפה בטפולים ובמטפלים בכל שטחי- הרפואה הקונבנציונאלית והמשלימה, הראייה לכך- המדריך המהודר "אלטרנטבע". צרכני הבריאות התועים מנסים לעשות את התפר/גשר בין הרפואה האורתודוכסית (אלופאטית) לבין הרפואה האלטרנטיבית, וכך יוצרים לעצמם את הרפואה המשלימה מתוך שני "השווקים" הללו. מצד אחד חשוב להביא לידיעת הציבור במה כל תחום עוסק ומתמחה וכיצד יוכל המבקש עזרה לדעת במה לבחור!? אך מן הצד השני, בגלל הריבוי בהיצע, אין הדם יכול ורצוי לו שלא יהיה שפן- הניסיון של כל גישה או שיטה, טרם ימצא את שאכן מתאים לו!!

כאן חשוב להדגיש, כי כל אדם הוא אינדיוידום בפני עצמו: הוא יחיד, ייחודי ומיוחד. ע/כ ומאידך, אין אדם אחר יגיב שווה או דומה לטפול ואף למטפל זה או מראש, מולדים (תורשתיים , גנטים), אחרים, מוטבעים מהשפעות טרום-לידתיות, ישירות ממצב הגופני/נפשי של האם בזמן הריונה (רבים המחקרים המוכיחים השפעות קשרים אם/עובר), בנוסף ובמיוחד, אנו מושפעים מרגע לילדותנו מרשמים ומתחושות לגירויים בבית, בסביבה הקרובה והרחוקה יותר. כל אלו יחדיו, יוצרים רשמים, המטביעים את חומתם בזיכרוננו ובזיכרון כל תא בגופינו, ליצירת תפיסת העולם הסובייקטיבית של כל "אני" אינדיבידואלי.

האדם מומחה בלתת פרושים לחויותיו, להצלחותיו כמו לכישלונותיו, דבר המביא אותו להחלטות, לפתיחות (או) ולחסימות בנושאים מסוימים, ולעניינן- בנושא הבריאות. ומה מוסיף לנו הגיל הכרונולוגי? ז.ק.ן = זה. קנה. נסיון.

האדם הוא החיה המורכבת ביותר עלי אדמות. למזלנו, היא היחידה היודעת לספר על עצמה:מילולית ואל (על) מילולית (שפת הגוף). שיא החכמה הוא לדעת לקרוא ולהבין את שנאמר.

הרופא ההוליסטי (כשמו, כן הוא: שלם= whole ), דמות החופפת לרופא המשפחה/הכפר.

א) זהו הרופא, המאבחן והמייעץ לרפואה השלמה (כברכה ביהדות: "לרפואה שלמה") השמרנית והאלטרנטיבית וזאת מתוך הידע והניסיון שלו ברפואות הקימות כיום, כאשר הרקע שלו חייב להיות מרפואה השמרנית (רפואה או פרה- רפואה).

אי לכך הוא המקשר בין הרפואה המודרנית/ מערבית, לרפואה "האחרת".

ב) זהו הרופא המאבחן ומייעץ לרפואת המנע: ללמד את האדם לדוג ולבשל את הדג שבחר לארוחה, במקום שימהו אחר יעשה עבורו בכל פעם שרעב. עניין של לקיחת אחריות, העברת סמכות ובחירת האפשרויות באופן אישי. כי הרי: בריאות= עצמאות.

ג) זהו הרופא הבוחן והמתייחס לחולה כולו ולא רק למחלה.

ד) זהו הרופא המקשר בין גוף/ נפש/רוח.

ה) זהו הרופא המקשר בין חלקי הגוף השונים והמתוחכמים.

ו) זהו הרופא האמן והמיומן בכלי התקשורתי החשוב ביותר- הקשבה (הקש-בה).

הוא יודע להקשיב למסרים, הזורמים דו-סיטרית מן החוץ פנימה ומבפנים החוצה, ולאפשר את השילוב ביניהם.

ז) הוא הרופא, הלוקח לעצמו ונותן למטופליו את הידע , הזמן, המגע, הרגש, האכפתיות, האהבה ועוד.

האדם הוא הרופא הטוב ביותר של עצמו (אך מאידך, גם האויב הגדול ביותר של עצמו), ועל כן, כל התשובות הכנות והאמיתיות אודות חיוו עצמם ובריאותו (הפיזית והנפשית) קיימות בפנימיותו וידועות לו זה מכבר. ובכל זאת, לעתים מתעורר הצורך להנחותו ולהפנותו לעזרה מתאימה על מנת להחזיר לעצמו את עצמו, את עצמיותו ואת עצמאותו.**ד"ר עתליה קונלי היא רופאת כאב ושיקום ופסיכולוגית רפואית.