אני בעד גדילה

האדם, הוא עץ השדה ...

זרע נטמן באדמה - מה? איך? כיצד תהיה התפתחותו כשיבצבץ ויצא לאוויר העולם!?
הצמח גדל לאורך ולרוחב. את זאת ניתן לראות כשמסתכלים עליו ואף ניתן לערוך מדידות אוביקטיביות. אך את הגדילה הפנימית המתרחשת בתוכינו לא תמיד רואים או מרגישים מבחוץ. קשה למדוד ולכמת אותה.
הכיצד היא קורית?
מתוך הגרויים הסביבתיים, הנסיון / והתהייה / והתעייה / והטעייה, קרי: תורת הנסיון.
כצמחים, כולנו שואפים לאור (לשמש) להתחבר ליעוד שלנו לשמחה, לשלום ולשלווה שבתוכינו.
מי מאיתנו לא חווה שמחה המהולה בעצב, בכאב - לידה למשל, כשמחתנים בן/בת, בר-מצווה ועוד. יש בזה "כאב נעים". מה שמבהיר כי הכאב והשמחה הם שני צידי אותו מטבע והם מעורבים זה בזה. מה שאנו חווים, אכן תלוי בגישתנו ובפירוש שאנו נותנים לעניין ובתגובתנו למצב/ארוע (גוף-נפש) כלומר: קשור ישירות לתפיסת עולמנו הפרטית State of mind. אם כך, יש צורך בשינוי התפיסה לשם גדילה. כל קושי שנקרה לדרכינו עלול להכניע אותנו ובדרך-כלל מצמיח אותנו וכך אנו גדלים מבפנים באורך ספיראלי.
מפליא - זוהי הזמנה; הזדמנות לצמיחה ולגדילה !!